Rycina opublikowana w 1881 roku w piśmie „Kłosy”, nr 847, s. 180.