Fotografia opublikowana w wydanej w 1907 roku w Warszawie pracy W. Męczkowskiego "Monografje historyczne szpitali w Królestwie Polskiem", t. 1, s. 405.