Fotografia z okazjonalnej publikacji pt. "1919-1929. Album pamiątkowe Rady miasta stołecznego Warszawy",  wydanej zapewne w Warszawie  w 1929 roku.