Rysunek tuszgwaszem z 1912 roku. Ilustracja do opowiadania Wiktora Gomulickiego "Malaria".