Polscy i estońscy uczestników manewrów. Widoczni m.in.: gen. Torvand (1. z prawej), kierownik Wydziału Ligii Narodów w Sztabie Generalnym major Adam Stebłowski (z lewej).

Autor fotografii: Witold Pikiel.