Książka wydana w Krakowie z 1595 roku. 

Źródło: Dolnośląska Biblioteka Cyfrowa.