Maria Morozowicz-Szczepkowska, fotografia portretowa (ok. 1909 r.)