Marian Prażmowski, fotografia portretowa (ok. 1900 r.)