Litografia według wzoru Józefa Oleszkiewicza, opublikowana przed 1898 rokiem.