Mieczysław Boruta-Spiechowicz, generał - fotografia portretowa. (1936 - 1939 r.)