Fotografia z publikacji: J. Leitgeber, Sześćdziesięciolecie pracy zawodowej oraz istnienia Księgarni p. f. J. Leitgeber i Spółka w Poznaniu, Warszawa 1927, s. 11.