Fotografia Jerzego Troszczyńskiego ze zbiorów Filmoteki Narodowej - Inastytutu Audiowizualnego.