Uczestnicy konferencji podczas posiedzenia inauguracyjnego. Widoczni na pierwszym planie (od 3. osoby z lewej): wiceminister sprawiedliwości Stefan Sieczkowski, minister spraw zagranicznych August Zaleski, minister sprawiedliwości Stanisław Car, minister komunikacji Alfons Kuhn.