Zwiedzanie zakładów Cegielskiego. Na pierwszym planie od lewej: poseł Bułgarii w Polsce Władimir Robew, minister komunikacji Alfons Kuhn, prezes zakładów Seweryn Samulski.