Zwycięzcy Międzynarodowych Zawodów Samolotów Turystycznych (Challenge 1934) z otrzymanymi dyplomami honorowymi odznakami LOPP-u. Widoczni m.in.: zdobywca pierwszego miejsca kapitan pilot Jerzy Bajan (siedzi 2. z lewej) ze starszym sierżantem mechanikiem Gustawem Pokrzywką (siedzi 4. z lewej), zdobywca drugiego miejsca pilot Stanisław Płonczyński (siedzi 3. z lewej) z mechanikiem Stanisławem Zientekiem (siedzi 1. z prawej), sekretarz generalny Aeroklubu Polskiego podpułkownik Bogdan Kwieciński (stoi 7. z lewej), prezes Zarządu Głównego Ligi Obrony Powietrznej i Przeciwgazowej generał Leon Berbecki (stoi 8. z lewej), prezes Rady Głównej Ligi Obrony Powietrznej i Przeciwgazowej Alfons Kuhn (stoi 6. z lewej), inżynier Stanisław Rogalski (stoi 1. z lewej), inżynier Jerzy Wędrychowski (stoi 2. z lewej), inżynier Jerzy Drzewiecki (stoi 4. z lewej). Na ścianie widoczne portrety m.in.: marszałka Józefa Piłsudskiego i prezydenta Stanisława Wojciechowskiego.

Fotografia Jana Rysia.