Profesor Michał Siedlecki wśród uczestniczek ruchu harcerskiego.