Mikołaj Rej "Psałterz Dawidów" (wyd. Stanisław Ptaszycki)