Mikołaj Rej "Wizerunk własny żywota człowieka poczciwego" (wyd. Stanisław Ptaszycki)