Monografia miasteczka Kołaczyc : (na podstawie "Opis powiatu jasielskiego" ks. Władysława Sarny z r. 1908). (strona tytułowa)