Przecinanie wstęgi przez ministra Wojciecha Świętosławskiego. Widoczni m.in.: prezydent Warszawy Stefan Starzyński, wiceminister Jerzy Błeszyński, dyrektor muzeum Bolesław Gembarzewski, profesor Wojciech Jastrzębowski.