Siedzą od lewej przy ołtarzu: ksiądz Zygmunt Kaczyński, prezydent RP Władysław Raczkiewicz. Siedzą w 1. rzędzie od prawej: wicepremier Stanisław Mikołajczyk, minister Karol Popiel, minister Stanisław Kot oraz kpt. Wiesław Kłobukowski (stoi z prawej, obok sztandaru).  Fotografię wykonał Czesław Datka.