Strony z ilustracjami z książki opublikowanej w 1911 roku w Warszawie przez wydawnictwo S. Orgelbranda Synowie.  Widoczny między innymi sarkofag Jana Henryka Dabrowskiego.