Maria Malicka i Zbigniew Sawan w jednej ze scen nierozpoznanego przedstawienia. Fotografia wykonana w latach  1935-1936.