Ogólny widok sali posiedzeń podczas przemówienia posła Stanisława Duboisa.