Widocznim.in.: rektor Uniwersytetu Warszawskiego profesor Włodzimierz Antoniewicz, rektor Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie profesor Wojciech Jastrzębowski, rektor Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie profesor Jan Miklaszewski, rektor Politechniki Warszawskiej profesor Józef Zawadzki, prezydent RP Ignacy Mościcki, rektor Akademii Stomatologicznej w Warszawie profesor Jerzy Modrakowski.