Kazania wydane w 1849 r.

Publikacja zajduje się w Instytucie Badań Literackich PAN-PBI. 

Źródło kopii cyfrowej: Polona.pl.