Nabożeństwo żałobne w kościele św. Krzyża. Widoczni m.in.: premier Walery Sławek, marszałek senatu Władysław Raczkiewicz, marszałek sejmu Kazimierz Świtalski, minister spraw wojskowych generał Tadeusz Kasprzycki, minister spraw zagranicznych Józef Beck, senator Janusz Jędrzejewicz, minister rolnictwa i reform rolnych Juliusz Poniatowski, minister poczt i telegrafów Emil Kaliński, Wacław Makowski, szef Kancelarii Cywilnej Prezydenta RP Stanisław Świeżawski, szef Gabinetu Wojskowego Prezydenta RP pułkownik Jan Głogowski, minister spraw wewnętrznych Marian Zyndram Kościałkowski, minister skarbu Władysław Zawadzki, wiceminister spraw wojskowych Felicjan Sławoj Składkowski, minister przemysłu i handlu Henryk Floyar-Rajchman, minister opieki społecznej i ochrony pracy Jerzy Paciorkowski, wiceminister komunikacji Julian Piasecki, wiceminister spraw wewnętrznych Bronisław Nakoniecznikow-Klukowski, szef Protokołu Dyplomatycznego Ministerstwa Spraw Zagranicznych Karol Romer, prezes Najwyższego Trybunału Administracyjnego Bronisław Hełczyński, prezes Najwyższej Izby Kontroli Jakub Krzemieński, wicemarszałek sejmu Stanisław Car.