Poświęcenie fundamentów pomnika na Grochowie przez biskupa polowego ks. Stanisława Galla. W pierwszym rzędzie od lewej widoczni m.in.: prezydent Zygmunt Słomiński oraz gen. Jan Romer.