Trybuna honorowa podczas defilady. Widoczni m.in.: minister komunikacji Juliusz Ulrych (pierwszy z prawej), wiceminister komunikacji Julian Piasecki (trzeci z prawej), generał Kazimierz Sawicki, generał Mieczysław Smorawiński.

Fotografia Witolda Pikiela.