Generalny Inspektor Sił Zbrojnych marszałek  Edward Rydz-Śmigły w rozmowie z generalicją przed rozpoczęciem defilady. Widoczni m.in. generał w stanie spoczynku Aleksander Osiński (z wąsami), generał Stefan Dąb-Biernacki (3. z prawej), Inspektor Armii generał Juliusz Rómmel (2. z prawej profil).