Prezydium zebrania. Od lewej widoczni: mecenas Franciszek Paschalski, poseł Edwin Wagner, senator Stefan Dąbkowski (przewodniczący) ks. prałat Henryk Hilchen, wiceprezes Jan Pohoski (1 z prawej).