Obraz Konrada Krzyżanowskiego przedstawiający portret p. Witosławskiej.