Obraz Konrada Krzyżanowskiego przedstawiający portret pana Wyleżyńskiego.