Fotografia wykonana w 1927 roku podczas prezentacji dzieła  w Salonie Związku Zawodowych Polskich Artystów Plastyków w Warszawie.