Obraz olejny Konrada Krzyżanowskiego przedstawiający portret marszałka Józefa Piłsuskiego.