Fotografia z 1935 ze zbiorów Narodowego Archiwum Cyfrowego