Fragment uroczystości. Przemawia generał Jan Romer.