Defilada wojskowa - z lewej 75 mm armata polowa Schneider wz. 1897. Widoczny m.in. gen. Aleksander Osiński (z siwymi wąsami, stoi bokiem). Fotografię wykonał Witold Pikiel.