Fotografia opublikowana w 1914 roku w piśmie „Wieś i Dwór”,  z. 3, s. 34.