Uczestnicy otwarcia Instytutu Propagandy Sztuki. Widoczni m.in. prezydent RP Ignacy Mościcki (przecina wstęgę), minister wyznań religijnych i oświecenia publicznego Janusz Jędrzejewicz, dyrektor Departamentu Nauki i Sztuki w Ministerstwie Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego Władysław Skoczylas, szef Protokołu Dyplomatycznego Karol Romer, szef Kancelarii Cywilnej Prezydenta RP Bronisław Hełczyński, szef Gabinetu Wojskowego Prezydenta RP Jan Głogowski, prof. Wojciech Jastrzębowski.