Otwarcie traktu wileńskiego. Widoczny minister robót publicznych Jędrzej Moraczewski (x), który dokonał symbolicznego przecięcia wstęgi. W głębi widoczny minister komunikacji Alfons Kuhn (w okularach).

Autor fotografi: Leonard Siemaszko.