Uczestnicy otwarcia wystawy. Widoczni m.in.: wojewoda poznański hr Roger Raczyński (I. rząd 6 z prawej), konsul czechosłowacki Januir Doleżal (I. rząd 5. z lewej), prezes Towarzystwa Polsko-Czechosłowackiego Kazimierz Kierski (I. rząd 5. z prawej), artysta malarz Leon Wyczółkowski (I. rząd 4. z lewej), naczelnik Wydziału Bezpieczeństwa w Urzędzie Wojewódzkim w Poznaniu Tadeusz Walicki (I. rząd 3. z prawej), dyrektor Teatru im. Juliusza Słowackiego w Krakowie Teofil Trzciński (9. z prawej), lektor języka czeskiego Ignacy Hanus (3. z lewej), radca Ministerstwa Spraw Zagranicznych Zaleski (2. z lewej), dyrektor Wielkopolskiego Muzeum Wojskowego prof. Władysław Marcinkowski (I. rząd 4. z prawej), dyrektor Muzeum Wielkopolskiego Nikodem Pajzderski (I. rząd 2. z prawej), dyrektor Państwowej Szkoły Sztuk Zdobniczych Karol Maszkowski (I. rząd 1. z prawej), artysta rzeźbiarz Jan Wysocki (3. z prawej), dr Jerzy Koller (2. z prawej), sekretarz konsulatu czechosłowackiego Svoboda (1. z prawej).