Uczestnicy otwarcia wystawy. Widoczni m.in. profesor Józef Mehoffer (przemawia), wicewojewoda krakowski Piotr Małaszyński (I rząd, 5. z lewej), wiceprezydent Krakowa Stanisław Klimecki (I rząd, 6. z lewej), wiceprezes Towarzystwa Przyjaciół Sztuk Pięknych w Krakowie Franciszek Walter.