Osoby biorące udział w otwarciu wystawy. Widoczni od lewej: profesor Wojciech Jastrzębowski, premier Janusz Jędrzejewicz, profesor Tadeusz Pruszkowski.