Uczestnicy otwarcia wystawy. Widoczni od lewej: profesor Mieczysław Kotarbiński, dyrektor Tadeusz Pruszkowski, profesor Karol Stryjeński, minister wyznań religijnych i oświecenia publicznego Sławomir Czerwiński, profesor Tadeusz Breyer, NN, profesor Karol Tichy, profesor Józef Czajkowski (1. z prawej). 1. z prawej stoi profesor Wojciech Jastrzębowski.