Obraz olejny z 1894 roku.  Własność Muzeum Narodowego w Warszawie.