Prace wykończeniowe przed nowym gmachem Państwowego Banku Rolnego.