Fotografia opublikowana w 1912 roku w piśmie „Wieś Ilustrowana”,  nr 2, s. 27.