Obraz olejny namalowany około 1878 roku. Własność Muzeum Narodowego w Warszawie.