Rycina opublikowana w 1881 roku w piśmie „Kłosy”, nr 854, s. 292.