Przemówienie posła Wojciecha Trąmpczyńskiego, w ławach rządowych widoczni I rząd od lewej: minister reform rolnych Leon Kozłowski, minister poczt i telegrafów Ignacy Boerner, minister wyznań religijnych i oświecenia publicznego Janusz Jędrzejewicz, II rząd od lewej: wiceminister Kazimierz Stamirowski, wiceminister wyznań religijnych i oświecenia publicznego Bronisław Żongołłowicz, III rząd od lewej : wiceprezydent m.st. Warszawy Józef Ołpiński.

Fotografia Jana Binka.